தேடல்…!!!

தேடல்…

இதுவரையில்….

இப்புவியில்… முடிவு தேடப்படாத ஒன்று….!!!

 

தேடி… தேடி… கண்ட பொருள் எளிதில் தொலைவதில்லை…!!

தேடும் முன்பே வந்த பொருள் வாழ்வில் நிலைப்பதில்லை…!!!

 

தேடிக்கிடைப்பதில்லை என்ற ஒரு பொருளை…

தேடிப்பார்பதென்று

மெய்-தேடல் தொடங்கியதே…!!!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s